Projekt pn. „Rewitalizacja Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem głównym projektu jest wzrost estetyki miejsc publicznych poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni Domu Staromiejskiego w Supraślu w celu nadania mu nowych funkcji kulturalnych i społecznych do 2022 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu. Zakres przewidzianych prac przedstawia się następująco:

  1. Prace budowlane (wykończeniowe):
    1. Roboty remontowe i renowacyjne (podłoża pod posadzki, izolacje i podłogi na poddaszu, ścianki działowe, okna i drzwi zewnętrzne i okiennice, drzwi wewnętrzne, okładziny wewnętrzne, różne elementy wewnętrzne, elewacje).
    2. Roboty sanitarne (centralne ogrzewanie, kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wentylacja, instalacja wewnętrzna gazowa, kotłownia gazowa).
    3. Roboty elektryczne (roboty demontażowe, instalacja elektryczna, rozdzielnice elektryczne, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, okablowanie, uziom i instalacja odgromowa).
    4. Zagospodarowanie terenu (budowa chodników z kostki brukowej, budowa chodników z nawierzchni żwirowej, wykonanie trawników dywanowych siewem, zakup i montaż małej architektury, rozbiórka starego i wykonanie nowego ogrodzenia, sadzenie drzew i krzewów iglastych).
  2. Zakup wyposażenia ruchomego i stałego budynku.

Dzięki realizacji projektu w ramach inwestycji powstanie miejsce spotkań i integracji społecznej, które będzie udostępnione bezpłatnie mieszkańcom Supraśla. Będą tam organizowane różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i spotkania skierowanie do mieszkańców.

Efektem projektu będzie otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich o powierzchni  1 067,15 m2.

Całkowita wartość projektu: 1 545 545,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 299 077,05 zł

Realizacja projektu planowana jest do IX.2022 r.

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 18:00

Dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek – 07:30,

środa, piątek – 18:00, sobota – 7.30  18.00

Księża pracujący w parafii

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1800

 

Do parafii należą:

Ulice Supraśla: Białostocka, Brzozówka, Cegielna, Chodkiewicza, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Konarskiego, Konopnickiej, Leśna, Lewitówka, Majowa, Nowa, Ogrodowa, OO. Bazylianów, Orla, Piłsudskiego (na odcinku od 3 Maja do końca w kierunku północnym), Podleśna, Podsupraśl, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Żurawia.

Miejscowości: Jałówka 5 km, Kopna Góra 12 km, Krasne 3 km, Łaźnie 15 km, Międzyrzecze 15 km, Sokołda 10 km, Surażkowo 8 km, Woronicze 14 km, Zacisze 6 km, Zapieczki 2 km.

Rys historyczny

Parafię erygował abp Wojciech Ziemba dekretem z 23 czerwca 2005 r. Wydzielono ją z terytorium parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Supraślu. Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Kraśnicki. 
Na świątynię parafialną przeznaczono dawny zbór ewangelicki, ufundowany przez fabrykantów supraskich wyznania ewangelicko-augsburskiego i wyświęcony w 1885 r. W czasie II wojny światowej obiekt przestał pełnić funkcje kultowe. W latach 1940-1968 służył jako magazyn i uległ dewastacji. Próbowano go zaadaptować, m.in. na salę gimnastyczną, koncertową, punkt PTTK. W latach 1979-1986 przeprowadzono prace rewaloryzacyjne kościoła. W 1989 r. Konsystorz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie odzyskał prawo własności do świątyni, którą w 1990 r. wykupiła Kuria Arcybiskupia w Białymstoku.
Świątynię wzniesiono w stylu eklektycznym z przewagą form neogotyckich. Została wyremontowana i dostosowana do potrzeb kultu katolickiego po erygowaniu nowej parafii.

Kaplice na terenie parafii:
Kaplica grobowa Buchholtzów na cmentarzu, neogotycka z 1904 r.

Cmentarz grzebalny:
O powierzchni 2 ha poprotestancki, jest własnością Kościoła od 27 maja 1998 r.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Supraślu prowadzi prace remontowe dotyczące:

1. Zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego (dawnego zboru ewangelickiego)
2. Cmentarza poprotestanckiego z neogotycką kaplicą grobową Buchholtzów
3. Domu Staromiejskiego (dawnej plebanii)
Bardzo proszę o wsparcie powyższych remontów (konto parafii patrz w zakładce Kontakt)