Koła różańcowe

„Żywy Różaniec” to wspólnota osób, które modlą się codziennie na różańcu.

W naszym mieście w obu parafiach aktywnych jest 14 Żywych Róż, w tym jedna męska. Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnice różańca, koniecznie zaś tę , która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Przy tej zmianie, co  miesiąc po uroczystej Mszy św.  w intencji wszystkich członków, przydzielane są nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób aby w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice różańca. Tak więc nawet gdy poszczególni członkowie żywej róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, zarówno za życia jak i po śmierci. 

Wszystkie osoby żyjące modlitwą różańcową są adresatami obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec. Serdecznie więc zapraszamy wszystkie osoby chętne do rozszerzania czci Najświętszej Maryi Panny i wstąpienia do Żywego Różańca. Podczas swoich objawień Maryja prosiła o tę właśnie modlitwę, zaznaczając, że dzięki niej można wyprosić wiele łask i że jest ona największą siłą świata. Dzięki wspólnotowej modlitwie różańcowej odmawiając tylko jedną dziesiątkę różańca, zyskuje się zasługi jak za odmówienie wszystkich jego części. 

Ponadto dzięki przywilejowi udzielonemu przez Stolicę Apostolską, każdy z członków Żywego Różańca może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

-przyjęcia do stowarzyszenia Żywego Różańca

-Uroczystości Narodzenia Pańskiego

-Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

-Uroczystości Zwiastowania Pańskiego

-Uroczystości Wniebowzięcia NMP

-wspomnienia NMP Różańcowej

-Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP

-Święta Ofiarowania Pańskiego

-w przypadku uczestniczenia w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego

W roku 2018 powstała nowa Róża Męska w stulecie odzyskania Niepodległości Polski imieniem Matki Bożej Królowej Polski. Zelatorem jest Aleksander Bałdyś