Dokumenty potrzebne do Chrztu

przez | 31 marca 2019

Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu).

Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania).

Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania).

Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Zapraszamy rodziców do uzgodnienia daty chrztu w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

Jeżeli rodzice nie zamieszkują na terenie parafii, a chcą ochrzcić dziecko w naszym kościele, wymagana jest zgoda własnego proboszcza na chrzest dziecka poza terenem parafii.