Dokumenty potrzebne do bierzmowania

przez | 31 marca 2019

Metryka chrztu.

Zaświadczenie od katechety o zaliczeniu wymaganej wiedzy.

Aktywny udział w spotkaniach parafialnych, Mszach. św i nabożeństwach.

Wszystkie osoby zainteresowane przyjęciem bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020, które z różnych powodów nie zostały dopuszczone do tego sakramentu w latach ubiegłych, zapraszamy do kontaktu we wrześniu 2019r. w kancelarii parafialnej, w celu ustalenia szczegółów przygotowania do bierzmowania.

Za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odpowiada ks. Tomasz Niewiński, tel. 606 614 819. 

 

 

Osoby które ukończyły przygotowanie do bierzmowania w klasie VI (rok szkolny 2019/2020) i będą uczestniczyć w bezpośrednim przygotowaniu do bierzmowania w klasie VII (rok szkolny 2020/2021)

 1. Julia Hołownia
 2. Ewa Kopeć
 3. Hanna Lenkiewicz
 4. Aleksandra Miszczuk
 5. Tomasz Drozdowski
 6. Jakub Kwasiborski
 7. Rozalia Makarewicz
 8. Wiktoria Kamińska
 9. Oliwia Kuźmicka
 10. Wojciech Czarnomysy
 11. Adam Nikitiuk
 12. Weronika Tarasiewicz
 13. Kinga Budzisz
 14. Martyna Scendo
 15. Julia Łupińska
 16. Maciej Pasich
 17. Dawid Faszczewski
 18. Kamil Bieliński
 19. Filip Domaszewicz
 20. Maria Fidziukiewicz
 21. Gabriela Szczykowska
 22. Rozalia Sołowiej
 23. Franciszek Zdanowicz

Jeżeli nie ma twego nazwiska na liście skontaktuj się z x Tomaszem, w celu wyjaśnienia nieporozumienia :), mogłem o czymś zapomnieć co mówiłeś mi wcześniej. 

 

 

Osoby które ukończyły przygotowanie do bierzmowania w klasie VII, VIII i starsze (rok szkolny 2019/2020) i przystąpią do bierzmowania 12 października 2020r. 

 1. Aniela Anna Wirkowska
 2. Krzysztof Jabłoński
 3. Adrianna Wójcik
 4. Michał Knyszyński
 5. Katarzyna Śmietańska
 6. Julia Suchocka
 7. Julia Kuźmicka
 8. Piotr Redo
 9. Anna Janowska
 10. Dagmara Popławska
 11. Kamila Joszczyk
 12. Natalia Januć
 13. Marta Tarasiewicz
 14. Bartosz Paweł Fidziukiewicz
 15. Jakub Gołąb
 16. Seweryn Kamiński
 17. Patrycja Januć
 18. Anna Garstka
 19. Adam Sienkiewicz
 20. Miłosz Janicki
 21. Krzysztof Karczewski
 22. Szymon Kruszewski
 23. Adrian Budzisz
 24. Łucja Kopeć
 25. Oskar Szpak
 26. Kacper Szpak
 27. Karolina Borchart
 28. Jakub Mkasimowicz
 29. Monika Saniukiewicz

(lista początek października, po oddaniu książeczek do bierzmowania)

Niektóre książeczki były nie podpisane. Wyjaśnimy na spotkaniu w niedzielę. Jeżeli kogoś nie ma na liście albo jest na niewłaściwej proszę o kontakt w celu wyjaśnienia.